Dienos socialinės globos centras

Nuo 2007 m. kovo mėn. Vilniuje veikia pirmasis Lietuvoje Fabijoniškių socialinių paslaugų namų Dienos centras, sergantiems Alzheimerio ir kitomis senatvės psichikos ligomis.
Dienos centre darbo dienomis laiką gali leisti 25 vyresnio amžiaus Vilniaus miesto gyventojai. Juos prižiūri ne vienerius metus su vyresniaisiais dirbanti specialistų komanda, kurią sudaro socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, psichiatras.
 
Nuo 2013 m. gegužės mėn. Dienos centre pradėtos teikti trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos. Paslaugos teikiamos, kai šeimos nariai, artimieji, globėjai ar rūpintojai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai negali prižiūrėti asmenų, sergančių Alzheimerio ar kitomis senatvės psichikos ligomis, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.
 
Dienos centro paslaugos suteikia globėjams atokvėpį, paramą ir galimybę sugrįžti į darbo rinką. Pagrindinis Dienos centro tikslas yra suteikti asmenims, sergantiems senatvės psichikos ligomis, galimybę gyventi bendruomenėje, kiek galima ilgiau išvengti ilgalaikės stacionarios globos.