Dienos socialinės globos centras

Dienos socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
 
Trumpalaikė atokvėpio socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, kai šeimos nariai, globėjai, rūpintojai laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ir darbo įsipareigojimų ir kt.) negali prižiūrėti senatvės psichikos ligomis sergančių šeimos narių ar globotinių.
 
Dienos socialinės globos centro tikslas yra suteikti asmenis, sergantiems senatvės psichikos ligomis, galimybę gyventi bendruomenėje, kiek galima ilgiau išvengiant ilgalaikės stacionarios socialinės globos, o jų artimiesiems suteikti atokvėpį, paramą ir galimybę sugrįžti į darbo rinką.
 
Dienos socialinės globos centro teikiamos paslaugos:
 
  • dienos socialinė globa (teikiama darbo dienomis, pirmadienį - ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 19.00 val., penktadienį - nuo 7.00 val. iki 18.00 val., prieššventinėmis dienomis darbo laikas sutrumpinamas 1 val.);
  • trumpalaikė atokvėpio socialinė globa (teikiama visą parą, teikimo trukmė negali viršyti 6 mėn. per metus).
 
Dienos socialinės globos  paslaugų gavėjams pagal patvirtintą važiavimo grafiką ir maršrutą pagal poreikį ir galimybes gali būti teikiamos transporto paslaugos - atvežimas į dienos centrą ir parvežimas namo. Už šią paslaugą skaičiuojamas mėnesinis 80 proc. transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio mokestis.
 
Paslaugų gavėjams užtikrinama saugi, jauki ir pritaikyta aplinka.
 
Veikia Artimųjų savitarpio pagalbos grupė.
 
Teikiama gydytojo psichiatro konsultacija.
 
Organizuojami įvairūs užsiėmimai: judesio terapija, muzikos terapija, darbai iš popieriaus, audinių atraižų, siūlų, veltinio, modelino, sūrios tešlos, loginių užduočių sprendimas, piešimas, spalvinimas, stalo žaidimai, audimas, maisto ruoša, dekupažas, spaudos apžvalga, TV programų žiūrėjimas ir aptarimas, sezono metu - sodininkystė ir daržininkystė.
 
Minimos kalendorinės ir valstybinės šventės.